0

Ta mới là quý nữ- Cao Thượng

17936192253da4098f7d71536de1861f

Văn án:

Hắn mang trong người thân phận tôn quý, đứng trên vạn người.

Nhưng ở trước mặt nàng…

Lại hận không thể cầu xin nàng nhận lấy tấm chân tình của hắn, vui vẻ tươi cười với hắn.

Tiếp tục đọc

Advertisements
0

Thịnh thế sủng hậu- Quân Lai

21-a39f8bd

Văn án :

Nữ chủ :
Một người khắc trước còn lạnh lùng, khắc sau đã đối với ngươi nhiệt tình như lửa, ngươi nghĩ thế nào ???
Nữ quan ngự tiền ~ Thẩm Ấu An không hiểu được, hoàng đế bệ hạ này rốt cuộc điên cái gì, sao đột nhiên lại quan tâm mình như vậy ???

Tiếp tục đọc

1

Thế gia- Vưu Tứ Tỷ

s28338331

Thế gia

Tác giả : Vưu Tứ Tỷ

Văn án :

       Tụng Ngân là con cháu chi chính của Đông Giai thị. Đông gia quản lý phủ Nội Vụ đã gần 85 năm, có bao nhiêu đời quân vương thì có bấy nhiêu người nhà Đông gia giữ chức Đại tổng quản.

Con cháu của Đông Giai thị không mấy hưng vượng, đến đời Tụng Ngân chỉ có 4 khuê nữ. Bởi vì đại tỷ đã mất, Tụng Ngân là con thứ nên chức Đại tổng quản liền rơi trên vai nàng.

Tiếp tục đọc